Basale aritmetiske handlinger og simple funktioner i Calc

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Basic arithmetic operations and simple functions in Calc and the translation is 100% complete.

Other languages:
dansk • ‎Deutsch • ‎English


Forord

Denne beskrivelse henviser til LibreOffice 6.4.

Videoerne viser, hvordan "Basale artimeriske handlinger og simple funktioner i Calc" kan udføres i LibreOffice og linker til denne side, som giver flere oplysninger og detaljer.

Links til videoerne

Link til videoen på tysk/DE-German: Grundrechenarten in Calc
Link til videoen på tysk/DE-German: Einfache Funktionen in Calc

Basale aritmetiske handlinger i Calc

Denne video viser, hvordan Basic arithmetics Overview in Calc kan bruges (+, -, x, ÷).

Vi åbner Clac og filen "Basic arithmetic operations in Calc V6.ods".

Operatorer

Vi er i regnearket "Basale arihmetiske handlinger" table. Den farvede tabel viser operatorerne i en skole-visning og hvordan de bruges i Calc.

Beregn værdier direkte i formlen

Tallet 40 findes i celle E9. Hvis vi klikker på denne celle, ser vi formlen, der beregner den viste værdi. "=30+10" blev indtastet i cellen, altså en formel med direkte indtastet værdier. Det er en simpel sammenlægning af to tal. Tilsvarende beregninger af direkte værdi med fratrækning "=30-10", multiplikation "=30*10" og division "=30/10" findes i cellerne E10 til E12.

Beregn værdier fra andre celler

I cellen G9 lægges de samme tal sammen, men med værdier fra andre celler. På formellinjen kan vi nu se formlen "=I11+I9". Vi klikker ovenfor på formellinjen og de to reference vises blå-rød markeret. Vi forlader formellinjen med Escape. Cellerne G10 til G12 er igen de tilsvarende beregninger "=I11-I9", "=I11*I9", "=I11/I9" med værdier fra andre celler.

Generer summer med funktionen “Sum”

Summer kan beregnes over flere sammenhængende celler, hvis indhold er tal. Det kan gøres på en kolonne eller en række. Vi placerer markøren på celle I14 og klikker på symbolet "Sum". Tallene ovenover i I9 til I13 vises markeret med blåt. Vi trykker på Retur. Summen af cellerne I9 til I13 vises i I14. Læg mærke til, at negative tal, som i I13, også beregnes som vist. Vi placerer nu markøren på N9 og klikker på symbolet ∑ (sum) igen. Tallene I9 til M9 til venstre for det vises med blåt på linjen. Vi trykker på Retur.

Kopier en sum-formel

I det næste trin kopierer vi sum-formlen i I14 til K14 med Ctrl+C og Ctrl+V. Summen af cellerne K9 til K13 vises nu i celle K14.

Simple funktioner i Calc

Denne video viser, hvordan simple funktioner kan bruges i Calc. Vi åbner Calc og filen "Simple funktioner i Calc V6.ods".

Funcktionen: KODE

Vi klikker på fanebladet "F = KODE". Vi klikker på cellen "B4" og ser på "Formellinjen" den formel, der fører til den viste værdi. Funktionen "KODE" returnerer koden for det første tegn i en tekst. I dette eksempel er det første tegn fra celle "C4" "M" fra "Martha".

Funktionerne: ROMERTAL og ARABERTAL

Nedenunder vælger vi fanebladet "F = ROMERTAL og ARABERTAL". Funktionen "ROMERTAL" konverterer et tal til et romertal. Det er tilfældet i cellerne "B4" og "C4". Funktionen "ARABERTAL" beregner værdien af et romertal. Det ser vi i cellerne "B6" og "C6".

Funktionen: DATOVÆRDI

Vi klikker på fanebladet "DATOVÆRDI" og på cellen "B4". Funktionen bestemmer det interne tal fra en tekst i et muligt datoformat. Cellen "B4" viser det interne tal for "01/04/2018". Og celle "C4" viser det interne tal for "dag nul", som er den "30/12/1899", som er standardværdien i Calc.

Funktionen: ER.TOM

Vi klikker på fanebladet "ER.TOM" og på cellen "B4". Funktionen "ER.TOM" forespørger, om den bestemte celle er tom og viser "SAND", hvis det er tilfældet.

Function: ER.FORMEL

Vi klikker på fanebladet "ER.FORMEL" og på celle "B4". Funktionen "ER.FORMEL" forespørger, om den bestemte celle er en formelcelle viser "SAND", hvis det er tilfældet. I dette tilfælde er celle "C4" en formelcelle eller en celle, der indeholder en formel.

Funckionen: NU

Vi klikker på fanebladet "NU" og på cellen "B4". Funktionen "NU" viser computeren aktuelle tidspunkt. Tiden i cellen opdateres med "F9". Forudsætningen er, at computeren har den rigtige tidszone. På moderne computere indstilles tiden sædvanligvis over internettet.

Funktionen: UGE.NR

Vi klikker på fanebladet "UGE.NR" og på celle "D4". Funktionen "WEEKNUM" viser en given datos kalenderuge. I vort eksempel vises "13" i "D4" for datoen 01/04/2018.

Indsæt en funktion (STORE.BOGSTAVER)

Vi klikker på fanebladet "Indsæt funktion". I celle "C4" skriver vi "anna". Vi indsætter en funktion ved at klikke på funktionsassistenten 202004 LOENHB Symbol Function assistent.png på beregningslinjen. Dialogen "Funktionsassistent" åbnes og på fanebladet "Funktioner" kan vi vælge en funktion under "Funktion". Vi vælgerfunktionen "STORE.BOGSTAVER" ved at dobbeltklikke på "STORE.BOGSTAVER". I feltet "Tekst" taster vi C4 og OK. Funktionsassistenten i Calc tilbyder et væld af funktioner til beregning.

Se dig omkring

Se dig omkring i funktionerne og find ud af, hvilke funktioner, der kan hjælpe dig med beregningerne i Calc.

Arbejdsfiler

Filen: "Basale aritmetiske operationer i Calc V6.ods"

Filen:"Simple funktions i Calc V6.ods"