Tegnskabeloner i Writer

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Character Templates in Writer and the translation is 100% complete.

Other languages:
dansk • ‎Deutsch • ‎English


Forord

Videoen viser, hvordan "tegntypografier" kqn bruges i Writer og linker til denne side, som giver flere oplysninger og detaljer. Denne beskrivelse henviser til LibreOffice version 6.4 under Windows 10.

Typografier af typen Tegntypografier bruges til at formatere skrifttypen på bogstaver, enkeltord eller grupper af ord i afsnit i dokument anderledes på en ensartet måde.

Du lærer, hvordan afsnit formateres med tegntypografier. Når du bruger tegntypografier, bliver formatering af dine dokumenter let for dig.

Link til videoen

Link til videoen: VideoTitel Video under fremstilling

Writer har en stærk administration af typografier

Sidepanelet Typografier

Oversigt over typografi-typer, der findes i Writer

Forskellige typografi-typer, der allerede er integreret i LibreOffice.

  • Afsnitstypografier
  • Tegntypografier
  • Rammetypografier
  • Sidetypografier
  • Listetypografier
  • Tabeltypografier

De fleste typografier kan ændres eller oprettes. Tabeltypografier er en undtagelse. LibreOffice leveres allerede med typografi til enhver type format, som kan bruges.

Afsnitstypografier

Afsnit formateres med afsnitstypografier.

Du kan bruge dine egne afsnitstypografier eller dokumenttypografier til dine afsnit, hvor du har oprettet tilpassede afsnitstypografier. Se også: Typografiskabeloner_i_Writer_-_V6

Tegntypografier

Sidepanelet Typografier Tegntypografier

Tegntypografier generelt

Tegntypografier kan have ændret attributter i forhold til afsnitstypografier. Du kan udelukkende anvende en typografi/afsnitstypografi på et afsnit.

Hvis du vil have noget anderledes i et afsnit, såsom skrifttype, størrelse, farve, baggrund osv., bruger tegntypografier.

OBS: Det anbefales at aflede selvgjorte tegntypografier fra standard-tegntypografien. I de afledte tegntypografier kan du justere de attributter, du vil have anderledes.

De attributter, du indtaster i tegntypografier, anvendes med prioritet over afsnitstypografiernes attributter.

Eksempel med en afledt tegntypografi

Hvad menes der med afledt tegntypografi?

Skema: Afledt tegntypografi helt enkelt

Åbn Sidepanelet med menuen Vis ▸ Sidepanel eller Ctrl+F5. Find Tegntypografier ved at klikke på ikonet Tegntypografi 202005 LOENHB Symbol Character Style.png.

Højreklik på tegntypografien Standardtypografi og vælg New.... Dialogen åbnes med en "Unavngivet1" tegntypografi.

Indtast et meningsfuldt navn til tegntypografien. Alle attributter (værdier) i den nye tegntypografi tages fra Standard-tegntypografien.

Du kan nu ændre de attributter du har brug for og klikke på OK, se skemaet: Afledte tegntypografier, helt enkelt. Du kan oprette så mange forskellige tegntypografi som du behøver.

Eksempel på en afledt tegntypografi

Indtast A_Lyspurpur_3 som navn på den nye tegntypografi. Udskift attributterne som vist i denne figur. Klik på OK.

Tegntypografien A_Lyspurpur_3 har nu alle de ændrede attributter og alle andre som i Standard-tegntypografien. For at give bogstaver, ord eller grupper af ord den nye tegntypografi markerer du dem og dobbeltklikker på tegntypografien A_Lyspurpur_3.

Tegntypografien A_Lyspurpur_3 kan bruges som ønsket.

OBS: I tegntypografien A_Lyspurpur_3 skrives "- Ingen -" ved "Baseret på". Så snart du har gemt en ny tegntypografi baseret på Standardtypografien, indsættes denne indførsel automatisk.

Eksempel hierarkisk afledte tegntypografier

Skema: Afledt tegntypografi hierakisk

Skematisk repræsentation af hierarkisk afledte tegntypografier, se skema: Afledte tegntypografi hierarkisk.

Opret Tegntypografier hierarkisk

Visning af hierarkiske tegntypografier

Hvis har brug for mere end en tegntypografi, som for eksempel skal ændre den samme skrifttype og hver af disse tegntypografier også skal ændre en forskellig tegntypografi, kan du fortsætte som følger, se denne figur.

Højreklik på tegntypografien Standardtypografi og vælg Ny.... Dialogen åbnes med en "Unavngivet1" tegn typografi.

Giv tegntypografien et meningsfuldt navn fx A_standard_Fed. Alle attributter (værdier) i den nye Tegntypografi er taget fra Standard-tegntypografien.

Indstil skrifttypen til "Liberation Sans" og skrifttypografien til "Fed". Klik nu på OK.

Afled nu to tegntypografier mere fra A_standard_Fed (A_Eftertryk og A_Menu) og udskift atributterne i de respektive tegntypografier efter denne repræsentation.

OBS: Udover de skrifttype-attributter, der er vist i skemaet kan du ændre alle attributter efter egne ønsker.

Hierarkisk repræsentation tegntypografierne

Du kan indstille en hierarkisk visning i Sidepanelet nederst under "Vis Forhåndsvisning", se Hirarkisk visning af tegntypografier.

Fortryd formateringen af tegntypografier

Brug ikke direkte formatering

Hvis du vil fortryde formateringen af en tekst, der er formateret med en tegntypografi, bør du aldrig ændre den manuelt med værktøjslinjen Formatering.

Formater aldrig direkte. Det kan medføre alvorlige problemer med den videre redigering af teksten.

Fjernelse af tegnformatering fra teksten

Sidepanelet Standard-tegntypografi

Åbn Sidepanelet F11 og klik på ikonet Tegntypografi. Marker den tekst, hvis formatering du vil fjerne. I vinduet dobbeltklikker du på Standardtypografien for tegn.

Brug knappen Standard

(German original tekst af Robert Grosskopf)

Ligesom afsnitstypografier kan tegntypografier altid fortrydes på særlige områder (faneblade).

Under fanebladet "Organiser" kan du se de forskellige typografiers definitioner.

Til denne typografi havde valget af Kapitæler + Grøn været tilstrækkeligt.

Vestlig tekst: Liberation Sans + ordinær bør derfor fjernes. Character style DB Yes 05.png

OBS: Et klik på knappen Standard udløser ikke en ændring på dette tidspunkt!

Under fanebladet "Skrifttype" nulstilles kun de egenskaber, der vises under dette faneblad, ved at klikke på knappen Standard.

Eftersom den grundliggende skrifttype var en anden her, viser dialogen nu i stedet standardskrifttype "Times New Roman"

Men det er lidt vildledende, da skrifttypen ikke længere er bestemt af tegntypografien.

Skrifttypen fra afsnitstypografien trænger igennem igen.

Skriftfarven såvel som kapitælerne er udeladt.

Tegntypografien viser nu kun de betingelser, skulle have været defineret: Kapitæler + Grøn. Character style DB Yes 06.png

Flere oplysninger

Arbejdsfiler

Tegntypografier i Writer V6-4.odt

Skabelon - Tegntypografier i Writer V6-4.odt

Tegntypografier til engelsk dokumentation.ods

Manualer Writer

See Writer - Kapitel: Arbejde med typografier

Engelsk dokumentation

Nogen spørgsmål?

Stil dine spørgsmål på Ask.Libreoffice