Skabeloner Brevskabelon i Writer - LO63

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Document templates Letter template in Writer - LO63 and the translation is 100% complete.

Other languages:
dansk • ‎Deutsch • ‎English

Denne side er under udarbejdelse!

Skemabillede - skabelon (OTT) bliver et dokument (ODT)

Forord

Videoen viser, hvordan et brev kan oprettes som "skabelon" under LibreOffice, og er knyttet til denne side, som indeholder yderligere information.

Denne beskrivelse henviser til LibreOffice version 6.3 under Windows 10.

Link til videoen

Link til videoen (på tysk [DE]): Skabeloner i Writer - LibreOffice 6.3

Hvad nytte gør dokumentskabeloner?

Alle dokumenter i LibreOffice er baseret på skabeloner.

I det mest enkle tilfælde er dette i Writer et tomt hvidt ark.

Det kan imidlertid også være en brevskabelon, et skema til udfyldelse eller en rapportskabelon.

En skabelon er en model eller et mønster, der bruges til at oprette nye dokumenter.

Du vil for eksempel med korte mellemrum gerne skrive breve.

Det ville kræve meget arbejde, hvis du hver gang skulle skrive afsender og bestemme, hvor adressen skal stå.

Så ville der i forbindelse med hvert brev opstå spørgsmål som fx: Hvilken kant har jeg sat hvor?
Hvilken skrifttype og skriftstørrelse brugte jeg? Og så videre.

Hvad er fordelen ved en skabelon?

Den største fordel ved skabeloner er, at tilbagevendende indstillinger og specifikationer kun skal opsættes én gang.

Du bør tage dig tilstrækkelig tid til at gøre dette og sætte alt op efter dine egne ideer.

Opret et dokument "Brev" som skabelon

Så først opretter du et brev som skabelon, hvor alt tilbagevendende er specificeret.

  • Modtagerfelt
  • Afsenderfelt
  • Marginer
  • muligvis en grafik
  • Formatteringsskabeloner / afsnitsskabeloner til opmærkning af tekst
  • Formatteringsskabeloner / sideskabeloner til forskellige sidemarginer
 OBS: Breveksemplet har allerede en side 2 med en anden sideskabelon.

Gem ″Brev″ som skabelon

Når brevet er færdigt, kan det gemmes som en skabelon.

Vælg Filer ▸ Skabeloner ▸ Gem som skabelon... på menuen.

Dialogfeltet "Gem som skabelon" viser "Skabelonkategori" (Skabelonmappen).

 OBS: Kategori er her et synonym for mappe.

Vælg den mappe, hvor den nye skabelon skal gemmes.

Brug for eksempel mappen "Mine skabeloner".

Øverst i dialogfeltet indtaster du navnet "Brev Mads Mønstermann" til den nye skabelon.

Du kan nu vælge, om brevet skal gemmes som standardskabelonen.

Hvis du afkrydser "Sæt dokumentskabelon som standard", åbnes denne brevskabelon altid, når du åbner Writer.

Klik så på Gem.

Writer gemmer den nye skabelon (om en OTT-fil) og dialogfeltet lukkes.

Du kan nu lukke "Brev":

En skabelon bliver et nyt dokument

Skabeloner gemmes i skabelonmapper.

For at bruge en skabelon til at oprette et dokument gør du dette:

Åbn Writer.

Vælg Filer ▸ Ny(t) ▸ Skabeloner... på menuen.

I den dialog, der åbnes, er "Tekstdokumenter" allerede forudvalgt som filter, da vi er i Writer.

Nogle skabeloner vises her afhængigt af skabelonen.

Vælg mappen "Mine Skabeloner" her.

De skabeloner, der findes i folderen, vises.

Klik på skabelonen "Brev Mads Mønstermann" og klik på Åbn

Dialogen "Skabeloner" lukkes.

Den tidligere valgte skabelon blev nu automatisk et nyt dokument.

Du kan nu redigere det nye dokument (dvs. skrive et brev) oh så gemme det med et betydningsfuldt navn, helt som du er vant til med ethvert andet dokument.

Genbrug af skabelonen

Skabelonen "Brev Mads Mønstermann" forbliver uændret og kan derfor bruges igen og igen.

Sæt en skabelon som standard

Du kan gøre ethvert dokument til standardskabelon.

Om nødvendigt kan du også skifte tilbage til den tidligere standardskabelon.

Hvis du har valgt eller oprettet det dokument, du vil gøre til standardskabelon, vælger du det gennem menuen Filer ▸ Skabeloner ▸ Gem som skabelon....

I dialogen "Gem som skabelon" vælger du skabelonmappen og indtaster et betydende navn.

Klik på "Gem skabelon som standard" nedenunder.

Klik nu på Gem....

Næste gang du åbner Writer eller vælger Filer ▸ Ny(t) ▸ Tekstdokument, oprettes der et dokument baseret på den skabelon, der er sat som standard.

Håndter skabeloner

 OBS:  Writer kan kun håndtere skabeloner, som tidligere er gemt i skabelonmapperne.

Opret en skabelonmappe

Vælg på menuen Filer ▸ Skabeloner ▸ Håndter skabeloner... (Ctrl+Shift+N).

Dialogen ″Håndter skabeloner″ åbnes.

I dialogen kan du klikke på ikonet Indstillinger og så vælge Ny kategori (mappe).

Der åbnes en dialog, hvor du kan bestemme kategorinavnet.

Her indtaster du et mappenavn, for eksempel "Brevskabeloner".

Klik på OK.

Mappen gemmes.

Klik på Annuller.

Slet en skabelonmappe

Vælg Filer ▸ Skabeloner ▸ Håndter skabeloner... (Ctrl+Shift+N).

Dialogen "Håndter skabeloner" åbnes.

I dialogen kan du klikke på ikonet Indstillinger og så vælge Slet kategori (mappe).

Der åbnes en dialog, hvor du kan vælge den kategori, du vil slette.

Klik på OK.

Dialogen "Skal den valgte mappe slettes?" kan åbnes med Ja til at slette eller bekræftes med Nej for at annullere.

Et klik på {Ja sletter den fremhævede mappe.

Klik på {Annuller.

Flyt en skabelon

Vælg Filer ▸ Skabeloner ▸ Håndter skabeloner... (Ctrl+Shift+N).

Dialogen "Håndter skabeloner" åbnes.

Find den skabelon, der slettes (sæt eventuelt filtret).

Mappen viser de skabeloner, den indeholder.

Klik på den skabelon, du vil flytte.

Og klik på Flyt i dialogen.

Enhver kategori (mappe) kan vælges i åbningsdialogen.

Alternativ kan en ny mappe oprettes med eller opret en ny kategori.

Klik på Annuller.

Yderligere oplysninger

Brev Mads Mønstermann

Ifølge videoen

Letter Max Mustermann - Kant synlig med tabeller (på tysk).

Letter Max Mustermann - Kanter usynlige med tabeller (på tysk).

Ifølge DIN 5008

Breveksempel ifølge DIN 5008 (på tysk).

Letter_Max_Mustermann med ramme og anderledes side 2 (på tysk).

 OBS:  Writer kan kun håndtere skabeloner, som tidligere er gemt i skabelonmapperne.

Med skabeloner

https://wiki.documentfoundation.org/DE/Dokumentenvorlagen_einsetzen

Forretningsbrev efter DIN 5008

https://wiki.documentfoundation.org/DE/Geschaeftsbrief_nach_DIN_5008

Skabelonen Brev

https://wiki.documentfoundation.org/DE/Dokumentenvorlage_Brief

Dokumentation / Manualer

Dokumentation / Manualer

Nogen spørgsmål?

Ved spørgsmål til dette emne gå til Spørg LibreOffice (på engelsk)