نشریات

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

این یک صفحه دانلود برای مستندات رسمی لیبره آفیس برای کاربران نهایی است، که توسط تیم مستندسازی ارایه شده‌است.

شما می‌توانید اغلب نشریات فعلی، هم به انگلیسی و هم در زبان‌های دیگر، را در وب سایت رسمی اسناد پیدا کنید. این صفحه، نشریات رایج انگلیسی و همچنین انتشارات قدیمی‌تر و بخش‌های فردی راهنماهای کاربر را ارایه می‌دهد.

برای پیوستن به تیم مستندسازی و کمک به توسعه این انتشارات، مراجعه به: مستندسازی / توسعه .

شروع به کار با لیبره آفیس

کتاب کامل

قالب 5.2 6.0 6.4 7.0 ۷.۱
دریافت ODT 5.2 ODT 6.0 ODT 6.4 ODT 7.0 ODT 7.1 ODT
دریافت PDF 5.2 PDF 6.0 PDF 6.4 PDF 7.0 PDF 7.1 PDF
دریافت EPUB 6.0 EPUB
خرید نسخه چاپی 5.2 خرید 6.0 خرید 6.4 خرید 7.0 خرید 7.1 خرید