FAQ/Wiki/014/da

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Wiki‎ | 014
Jump to: navigation, search

Hvordan føjer jeg et webfeed til en wiki-side?

Koden ser sådan ud:

 
<rss>https://bugs.documentfoundation.org/buglist.cgi?list_id=145560&product=LibreOffice
&query_format=advanced&status_whiteboard=bibisectrequest>&status_whiteboard_type=allwordssubstr&title=Bug%20List
&ctype=atom&bug_status=UNCONFIRMED&bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug_status=REOPENED</rss> 

Supplerende information and muligheder (som at bruge en anden skabelon eller andre datoformater) kan findes på Mediawiki.org.