Typografi-skabeloner i Writer - V6

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Style templates in Writer - V6 and the translation is 100% complete.

Other languages:
dansk • ‎Deutsch • ‎English

Forord

Videoen "Typografi-skabeloner i Writer - V6" er knyttet til denne side, som giver yderligere information og detaljer. Denne beskrivelse henviser til version LibreOffice 6.
Originalerne "Aufgabe_Formatvorlagen" and "Protokoll_Übungsdatei" på tysk kommer fra forfatteren (License CC-BY-SA): Ellen Pape, E-mail: ellenpape@libreoffice.org
Se venligst: Writer-Übungen Teil 1, Arbeiten mit Formatvorlagen

En allerede skrevet "Protocol model school" protokol bruges til denne opgave. Protokollen skal formateres med typografi-skabeloner. Den vil se bedre ud efter formateringen.

forkortelser:

  • P = protokol
  • TC = lærermøde
  • IA = dagsordenspunkt

Typografi-navne:

  • P_Header (protokol-sidehoved)
  • P_iA (protokol-dagsordenspunkt)
  • P_Text (protokol-tekst)

Link til videoen

Ordenen i videoen er lidt anderledes.
Linkt til videoen - LO 6.4: Style templates in Writer - LibreOffice 6.4

Hvorfor Typografi-skabeloner?

Typografi-skabeloner bruges til at få forskellig tekst til straks at have hver sin formatering.

Åbn filen

Du kan bruge den eksisterende protokol "Protocol model school". Åbn nu filen.
På værktøjslinjen "Formatering" vises formateringstypografien "Standardtypografi":
201906 LOHBEN Toolbar Formatting.png
"Standardtypografi" betyder, at teksten har typografien "Standard". Det skal nu ændre.
Dertil opretter du først nye formateringsskabeloner.

Sidepanel

(Sidepanel tændes/slukkes med Ctrl+F5)

Bemærk:

Til de følgende opgaver (Del 1 til 7)
har du brug for et overblik over typografi-skabelonerne på sidepanelet, som du får ved hjælp af

Menu: Vis>Sidepanel eller Ctrl+F5.

Opret, modificer og tildel typografi-skabeloner

Del 1 — opret typografien P-Header

Til formatering af protokollens sidehoved, skal du oprette en den nye typografi "P-Header". Højreklik på typografien "Sidehoved". Klik så på Ny og derefter på "Administration" og indtast navnet "P-Header". Giv den nye typografi de egenskaber sidehovedet skal have:

Skrifttype: Arial
Skriftstørrelse: 14 pt
Skriftstil: bold
Skriftfarve: black
Afstand: Over afsnit 0,0 cm og Under afsnit 0,3 cm.
Klik på OK

Del 2 — opret typografien P-IA

Opret den nye typografi "P-IA" (højreklik på "Sidehoved", så på fanebladet "Administration" og tast navnet P-IA). Under Skrifttype specificerer du de egenskaber, dagsordenspunkt skal have:

Skrifttype: Arial
Skriftstørrelse: 14 pt
Skriftstil: Normal
Skriftfarve: Lyseblå 2
Afstand: Over afsnit 0,4 cm og Under afsnit 0,2 cm.
Klik så på OK

Del 3 — opret typografien P-Tekst

Nu opretter du ud fra typografien "Brødtekst" den nye typografi "P-Text" med højremuseknap og vælger Ny, og på fanebladet "Administration" taster du navnet P-Text. Giv den nye typografi de egenskaber, teksten skal have:

Skrifttype: Arial
Skriftstørrelse: 11 pt
Skriftstil: Normal
Skriftfarve: Sort
Afstand: Over afsnit 0.0 cm og Under afsnit 0.2 cm.
Klik på OK

Del 4 — modificer typografien P-IA

Typografien "P-IA" skal forsynes med numre: Højreklik på typografien "P-IA". Vælg så Ændr.... Derefter vælger du i dialogboksen "Afsnitstypograf: P_iA" fanebladet "Disposition og nummerering".
Under nummerering/nummereringtypografi vælger du: "Nummerering 123".
Så snart du trykker på OK, ændres alle elementer på dagsordenen.

Del 5 — Fjern alle hårde linjeskift

Fjern alle hårde linjeskift eller vognreturer, da de ikke er nødvendige som mellemrum mellem afsnittene.

Del 6 — Ryd direkte formattering

På Menuen klikker du på Rediger ▸ Marker alt. Klikket på menuen Formater ▸ Ryd direkte formatering eller med tasterneCtrl+M.

Del 7 - Tilknyt formateringsskabeloner

Nu får sidehovedet, dagsordenspunkterne og teksten tilknyttet hver sin typografiskabelon, som følger: du flytter markøren til sidehovedet eller afsnittet (hvis sidehovedet ikke er synligt, åbner du det med Ctrl+F5) og dobbeltklikker på den ønskede typografi.

= Del 7.1 — P_Header tilknyttes til sidehovedet

Marker sidehovedet. Dobbeltklik på skabelonen "P_Header".

Del 7.2 — P_IA tildeles til dagsordenspunkterne

Marker hver enkelt af dagsordenspunkterne. Dobbeltklik på skabelonen "P_IA".

= Del 7.4 — P_Text tilknyttes til teksten

Marker hver enkelt tekst. Dobbeltklik på skabelonen "P_Text".

Øv dig på egen hånd

Prøv at bruge andre værdier i skabelonerne. Særligt i typografier med "Indrykning" og "Afstand" - Afstand "Over afsnit" henholdsvis "Under afsnit".

Anvendte arbejdsdokumenter

Arbejdsdokumenterne kan downloades her:

Bemærk:

Denne øvelse er omhyggeligt valgt til denne proces. I dagligt brug kan du spare nogle trin ved at formatere hele teksten med typografien "P-Text". Og derefter forme protokolsidehovedet og dagsordenspunkterne til den korrekte form.

Flere oplysninger

Engelsk dokumentation

Tegntypografi i Writer