Translations:Basic arithmetic operations and simple functions in Calc/12/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Tallet 40 findes i celle E9. Hvis vi klikker på denne celle, ser vi formlen, der beregner den viste værdi. "=30+10" blev indtastet i cellen, altså en formel med direkte indtastet værdier. Det er en simpel sammenlægning af to tal. Tilsvarende beregninger af direkte værdi med fratrækning "=30-10", multiplikation "=30*10" og division "=30/10" findes i cellerne E10 til E12.