Translations:Basic arithmetic operations and simple functions in Calc/14/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

I cellen G9 lægges de samme tal sammen, men med værdier fra andre celler. På formellinjen kan vi nu se formlen "=I11+I9". Vi klikker ovenfor på formellinjen og de to reference vises blå-rød markeret. Vi forlader formellinjen med Escape. Cellerne G10 til G12 er igen de tilsvarende beregninger "=I11-I9", "=I11*I9", "=I11/I9" med værdier fra andre celler.