Translations:Basic arithmetic operations and simple functions in Calc/36/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Vi klikker på fanebladet "Indsæt funktion". I celle "C4" skriver vi "anna". Vi indsætter en funktion ved at klikke på funktionsassistenten 202004 LOENHB Symbol Function assistent.png på beregningslinjen. Dialogen "Funktionsassistent" åbnes og på fanebladet "Funktioner" kan vi vælge en funktion under "Funktion". Vi vælgerfunktionen "STORE.BOGSTAVER" ved at dobbeltklikke på "STORE.BOGSTAVER". I feltet "Tekst" taster vi C4 og OK. Funktionsassistenten i Calc tilbyder et væld af funktioner til beregning.