Translations:Development/Cpp Unit Tests/55/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Du skal også redigere Module_module.mk og tilføje følgende (eller tilføje det på listen, hvis den allerede findes):