Translations:Development/FAQ/2/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Det kritiske punkt er at passere --enable-debug to autogen.sh. Find oplysninger og hjælp på Udvikling/Hvordan debugger jeg.