Translations:Documentation/Calc Functions/ABS/15/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Den absolutte værdi af et tal er dets værdi uden fortegn. Hvis tallet er negativt, returneres den tilsvarende positive værdi. Hvis tallet ikke er negativt, returneres dets værdi uændret.