Translations:Documentation/Calc Functions/AGGREGATE/28/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
Formel Beskrivelse Returnerer
=AGGREGER(4;2;A2:A9) maksimumsværdien af området A2:A9; kun fejl, indlejrede SUBTOTAL- og AGGREGER-funktioner ignoreres, mens =MAX(A2:A9) returnerer fejlen Err:511 34
=AGGREGER(9;5;A5:C5) summen af området A5:C5, endda selvom nogle af kolonnerne er skjult 29
=AGGREGER(9;5;B2:B9) summen af kolonne B, hvis en række skulle være skjult, udelader funktionen dens værdi: hvis for eksempel den syvende række er skjult, returnerer funktionen 95 115
=AGGREGER(13;3;Ark1.B2:B9:Ark3.B2:B9) hvis du har brug for at bruge funktionen på et 3D-område, viser dette eksempel, hvordan det gøres. Funktionen returnerer tilstanden af værdierne i anden kolonne på arkene 1:3 (som har de samme data) 8
=AGGREGER(E3;E5;'KolonneEt') Du kan bruge en reference til en celle eller et område til hvert argument i formlen. Det følgende eksempel viser, hvordan det fungerer. Derudover viser det, at du kan bruge kolonneetiketter til at bestemme et matrix. Hvis E3 = 13 og E5 = 5, returnerer funktionen den første kolonnes tilstand 10
=AGGREGER(20;2;A2:A9) Der ingen FUNKTION tilgængelige på indeks 20, hvorfor der returneres en fejlværdi Err:502