Translations:Documentation/Calc Functions/ASIN/11/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Denne funktion returnerer den inverse trigonometriske sinus af tallet, der er den vinkel (i radianer), hvis sinus er tallet. Den returnerede vinkel ligger mellem -PI/2 og +PI/2, dvs. [-π/2,+π/2].