Translations:Documentation/Calc Functions/BITLSHIFT/14/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Forskyd er antallet af postioner bits will bliver forskudt mod venstre. Hvis forskydningen er negativ, er den synonym med BITHFORSKYD(Tal; -Forskyd).