Translations:Documentation/Calc Functions/BITRSHIFT/14/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Forskyd er antallet af postioner, bits bliver forskudt mod højre. Hvis forskydningen er negativ, er den synonym med BITVFORSKYD(Tal; -Forskyd).