Translations:Documentation/Calc Functions/BITXOR/14/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Hvis ét af argumenterne er et decimaltal, tages der hensyn til dets gulvværdi.
  • Hvis ét af argumenterne er mindre end 0, returnerer BITXOR fejlkoden Err:502.
  • Hvis ét af argumenterne er ikke er et heltal eller er større end (2^48)-1, returnerer BITXOR fejlkoden Err:502.