Translations:Documentation/Calc Functions/COLOR/14/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Alfa (valgfri) Værdien for alfa-kanalen eller alfa-komponenten.

Alfa er en heltalsværdi mellem 0 og 255. Værdi 0 for alfa betyder, at farven er helt transparent, mens værdien 255 i alfakanalen giver en heldækkende farve.