Translations:Documentation/Calc Functions/COLOR/15/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Hvis ét af argumenterne er et decimaltal, anvendes dets gulvværdi.
  • Hvis ét af argumenterne er mindre end 0 eller større end 255, returnerer funktionen en fejlværdi.