Translations:Documentation/Calc Functions/COT/16/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Cotangensen af en vinkel svarer til 1 divideret med tangensen af vinklen.
  • For at indsætte vinkeln i grader, multiplicerer vinklen med PI()/180

eller bruger funktionen RADIANER til konvertere at konvertere vinklen til radianer.