Translations:Documentation/Calc Functions/EUROCONVERT/14/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Fra_valuta og Til_valuta er valutaenheder, der konverteres henholdsvis fra og til. De skal være tekst og de officielle forkortelser for valutaerne (fx. "EUR"). Disse rater (vist pr. Euro) er fastsat af Europakommissionen.