Translations:Documentation/Calc Functions/EUROCONVERT/16/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Triangulations_præcision (valgfri). Hvis Triangulations_præcision er givet og er >=3, afrundes det foreløbige resultat af en triangulær konvertering (valuta1, EUR, valuta2) til denne præcision. Hvis Triangulations_præcision er udeladt, afrundes det midlertidige resultat ikke. Også hvis Til_valuta er "EUR", bruges Triangulations_præcision, som om triangulation var nødvendig og der anvendtes konvertering fra EUR til EUR.