Translations:Documentation/Calc Functions/EVEN/13/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Tallet er et reelt tal eller en reference til en celle, der indeholder det tal, hvis afrundede lige værdi opad/nedad skal beregnes.