Translations:Documentation/Calc Functions/FACT/13/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Hvis tallet er negativt, returnerer funktionen en fejlværdi.
  • Hvis tallet ikke er et heltal, anvendes dets gulvværdi, dvs. at tallet trunkeres til et heltal.