Translations:Documentation/Calc Functions/FLOOR.MATH/16/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Signifikans (valgfri) er værdien eller en reference til en celle, der indeholder værdien, som tallet skal afrundes til et multiplum af. Hvis udeladt, er standarden 1. Hvis Signifikans er sat til 0, returnerer GULV.MAT 0, uanset værdien af tallet. Signifikansens fortegn ignoreres af denne funktion.