Translations:Documentation/Calc Functions/FLOOR/8/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Med et positivt tal og en positiv signifikant værdi, runder funktionen ned (imod nul). Med et negativt tal og en negativ signifikant værdi, afgøres afrundingens retning af værdien af en tilstandsparameter. Funktionen returnerer en fejlværdi, hvis tallet og de signifikante værdier har modsatte fortegn.