Translations:Documentation/Calc Functions/GCD/8/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Den største fælles divisor er det største positive heltal, som uden rest går op i hvert af de givne heltal.