Translations:Documentation/Calc Functions/LCM EXCEL2003/14/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Hvis ét argument er negativt, returnerer funktionen en fejlværdi.
  • Hvis ét argument er ikke-heltal, returnerer funktionen en heltals mindste fælles multiplum værdi ved at trunkere inddata-tallene, dvs. at tage gulvværdier.

For eksempel returnerer MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM_EXCEL2003(2,5;5,2) 10 men MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM_EXCEL2003(8,4;5,2) returnerer 40.