Translations:Documentation/Calc Functions/LOG/19/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
Formel Beskrivelse Returnerer
=LOG(10;3) logaritmen af 10 med base 3 2,09590327428938
=LOG(7^4;7) logaritmen af 7 opløftet til 4. potens med base 7 er sigselv 4
=LOG(-5;2) funktionen returnerer en fejlværdi, eftersom ét af argumenterne er negativt Fejl:502
=LOG(5;-2) funktionen returnerer en fejlværdi, eftersom ét af argumenterne er negativt Fejl:502