Translations:Documentation/Calc Functions/LOG10/13/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Tallet er den positive, reelle værdi eller en reference til en celle, der indeholder det tal, hvis 10-talslogaritme skal beregnes.