Translations:Documentation/Calc Functions/LOG10/18/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
Formel Beskrivelse Returnerer
=LOG10(5) 10-talslogaritmen af 5 0,698970004336019
=LOG10(10^4) 10-talslogaritmen af 10 opløftet til 4. potens er sig selv 4
=LOG(-5) funktionen returnerer en fejlværdi, eftersom ét af argumenterne er negativt Fejl:502