Translations:Documentation/Calc Functions/MROUND/15/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • I det tilfælde, at tallet er negativt, inddrages dets absolutte værdi i udvælgelsen af multiplum, hvorefter fortegnet multipliceres til resultatet.
  • Multiplets fortegn ignoreres.
  • I det tilfælde, at tallet er lige nær på to på hinanden følgende multipla af multiplet, dvs. ligger midt imellem, så returneres multiplet med den højeste absolutte værdi af funktionen.