Translations:Documentation/Calc Functions/ODD/13/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Tallet er et reelt tal eller en reference til en celle, der indeholder det tal, hvis afrundede ulige værdi opad/nedad skal beregnes.