Translations:Documentation/Calc Functions/QUOTIENT/15/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Hvis nævneren er 0, returnerer KVOTIENT en værdifejl.
  • Hvis argumenterne ikke er integraler, så anvendes gulvværdien af resultatets absolutte værdi og returneres med det relevante fortegn, dvs. at resultatet trunkeres til et heltal.
  • Hvis fortegnet på præcis ét argument er negativt, vil resultatet have et negativt fortegn ellers vil resultatet have et positivt fortegn.