Translations:Documentation/Calc Functions/RANDBETWEEN.NV/19/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
Formel >Beskrivelse Returnerer
=SLUMPMELLEM.NV(20;30) et ikke-flygtigt, tilfældigt heltal mellem 20 og 30 23
=SLUMPMELLEM.NV(A1;30), hvor A1 indeholder 5 et ikke-flygtigt, tilfældigt heltal mellem værdien i celle A1 og 30. Funktionen genberegnes, når indholdet af celle A1 ændres 7
=SLUMPMELLEM.NV(20,4;30,8) et ikke-flygtigt, tilfældigt heltal mellem 20 og 31 afrundet 31 afrundet til nærmeste heltal 27