Translations:Documentation/Calc Functions/RANDBETWEEN/15/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Hvis Bund er større end Top, returnerer funktion en værdifejl.
  • Hvis Bund og Top er ens, returnerer funktionen den samme værdi.
  • Hvis argumenterne ikke er heltal, så afrundes de til det nærmeste heltal over eller under, dvs. de trunkeres til heltal. Fx afrundes 5,4 til 5, 5,6 til 6 og 5,5 til 6.