Translations:Documentation/Calc Functions/ROUNDSIG/15/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Hvis cifre ikke er et heltal, men er positiv, så bruger funktionen gulvværdien, dvs. trunkerer det til heltal.
  • Hvis cifre ikke er større end 0, returnerer funktionen en værdifejl.