Translations:Documentation/Calc Functions/SQRT/13/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Tallet er et ikke-negativt reelt tal eller en reference til en celle, der indeholder det tal, hvis kvadratrod skal beregnes.