Translations:Documentation/Calc Functions/SQRTPI/16/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Dette svarer til KVROD(PI()tal). hvor PI() er en matematisk funktion, hvis værdi er omtrent 3,141592653589793238
  • GIFen hrunder illustrerer funktionen KVRODPI.
Funktionen KVRODPI