Translations:Documentation/Calc Functions/SUM/24/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Denne formel er baseret på det faktum, at resultatet af en sammenligning er 1, hvis betingelsen er opfyldt og 0, hvis den ikke er opfyldt. De individuelle sammenligningsresultater bliver behandlet som en matrix og bruges til matrix-multiplikation og til slut bliver enkeltværdierne lagt sammen til matrixens resultat.