Translations:Documentation/Calc Functions/SUMIF/7/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Adderer de celler, der er bestemt med et givet kriterium. Denne funktion bruges til at bladre gennem et område, når du søger efter en bestemt værdi.