Translations:Documentation/Calc Functions/SUMIFS/21/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Den logiske relation mellem kriterierne kan defineres som et logisk OG (konjunktion). Med andre ord: hvis og kun hvis alle givne kriterier opfyldes, tages en værdi fra den tilsvarende celle af den givne Sum-område til beregningen.