Translations:Documentation/Calc Functions/TRUNC/15/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Hvis antallet er en ikke-heltalsværdi, så antager funktionen antallets gulvværdi, dvs. afkorter det til et heltal.