Translations:Documentation/HowTo/MigrateFromHSQLDB/5/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  1. Izdelajte varnostno kopijo datoteke zbirke podatkov HSQLDB.
  2. Kopirajte poglede iz kode SQL in jih shranite kot poizvedbe. Prilagodite jih kasneje in jih znova shranite kot poglede. Pogledov trenutno ni mogoče urejati za zbirke podatkov Firebird!
  3. Imena tabel in stolpcev v Firebirdu so lahko dolga največ 31 znakov. Po potrebi jih zato prilagodite.
  4. Zavoljo hrošča je potrebno v vseh tabelah polja datuma, časa in datuma/časa dopolniti s poljem, ki hrani vsebino kot besedilo.
  5. Zavoljo hrošča se slike, prebrane v HSQLDB, po migraciji v zbirkah podatkov Firebird ne prikažejo.
  6. Povsem besedilne tabele (integrirane tabele * .csv itn.) niso možne v Firebirdu.