Translations:Faq/Base/009/1/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Hvorfor kan jeg ikke redigere en nyoprettet tabel?

Der kan være flere grunde til denne vanskelighed:

  • Tabellen indeholder ikke en primærnøgle eller et unikt indeks.

      I dette tilfælde åbner du tabellen i redigeringstilstand og vælger en kolonne , som identificerer kolonnen unikt, markerer registreringen Primærnøgle og gemmer tabellen. Herefter vil tabellen kunne redigeres.

  • Rettighederne til tabellen er ikke sat korrekt op. Dette er tilfældet, når tabellen mysql.tables_priv ikke er sat korrekt op. For at verificere dette åbner du en ny forespørgsel og indsætter denne tekst.