Translations:Faq/Base/019/1/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Hvordan kan jeg importere data fra en HTML-side eller fra Calc og genopfriske data for hver x sekunder?