Translations:Faq/Base/103/5/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Formularen:
    • Åbn formularen i Designtilstand
    • Marker den formularkontrol, som du vil udfylde fra et listefelt: der kommer grønne hjørner frem
    • højrreklik: marker "Erstat med" og vælg "Listefelt"