Translations:Faq/Base/118/89/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ja eller Nej, afhængigt af hvordan du tilgår dine data. At vælge 'Ja' svarer til at aktivere den medfødte SQL fortolkerfunktionalitet, mens du er Forespørgselsdesign-tilstand. At vælge 'Nej' deaktiverer LOs medfødte SQL-fortolker sender forespørgselsinstruktionen direkte til databasemotoren. Dette nødvendigt for nogle avancerede databasefunktioner og servermotorer og er afhængigt af den anvendte databasemotor.