Translations:Faq/Base/118/89/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Ja eller Nej, afhængigt af hvordan du tilgår dine data. At vælge 'Ja' svarer til at aktivere den medfødte SQL fortolkerfunktionalitet, mens du er Forespørgselsdesign-tilstand. At vælge 'Nej' deaktiverer LOs medfødte SQL-fortolker sender forespørgselsinstruktionen direkte til databasemotoren. Dette nødvendigt for nogle avancerede databasefunktioner og servermotorer og er afhængigt af den anvendte databasemotor.