Translations:Faq/Calc/001/2/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Hvis du vil kombinere flere ASCII-filer i et enkeltark, skal du følge denne fremgangsmåde:

  1. Åbn et tomt regneark
  2. Gå til Indsæt ▸ Ark fra fil
  3. Marker den Filtype , du ønsker (Tekst CSV .txt, dbase, osv.)
  4. Søg den fil, du vil åbne
  5. Klik på knappen Indsæt for at lukke vinduet
  6. Indstil parameteren i vinduet Tekstimport som vist ovenfor
  7. Klik på OK
  8. Gentag fremgangsmåden fra 2) for de andre filer.