Translations:Faq/Calc/005/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. Přejděte na Nástroje ▸ Nastavení automatických oprav.
  2. Na kartě Možnosti zrušte zatržení pole Každé první písmeno věty bude velké.